Santaler, folk i det østlige India, innvandret vestfra til de nåværende delstatene Bihar, West Bengal og Orissa på slutten av 1700-tallet; teller i overkant av 6 mill. (2006). Mange arbeider i kullgruvene og stålindustrien, på landsbygda dyrkes ris. Deres tradisjonelle religion er konsentrert omkring åndedyrkelse. Språket er santali. Se også Den norske Santalmisjon.