Sædgås kan jaktes i Finnmark i tiden 21. aug.–30. okt.