Etterlattepensjon er det tidligere navnet på det som i dag kalles gjenlevendepensjon.