levealdersjustering

Artikkelstart

Levealdersjustering betyr at størrelsen på årlig pensjon blir fastsatt ut fra en beregnet forventet levealder for det aktuelle årskullet, det vil si hvilket år den som skal motta pensjonen ble født.

Ideen er at det er pensjonistene selv – og ikke som tidligere skattebetalerne – som skal bære de økonomiske kostnadene ved økende levealder i befolkningen. Ved økninger i levealderen må yngre årskull av pensjonister klare seg med lavere årlige ytelser, eller de må eventuelt jobbe lenger for å oppnå samme årlige pensjon som eldre årskull med lavere levealder.

Levealdersjustering i pensjonsreformen

Levealdersjustering alderspensjonen i folketrygden ble innført med pensjonsreformen i 2011, og det er det klart viktigste innstrammingstiltaket i reformen. Alle som er født i 1944 eller senere vil få alderspensjonen levealdersjustert. For pensjonsrettigheter opptjent i det gamle opptjeningssystemet blir levealdersjusteringen gjennomført ved hjelp av det såkalte forholdstallet som bruker den forventede levealderen til kullet som er født i 1943 som målestokk.

For det som er omfattet av ny alderspensjon i folketrygden, skjer levealdersjusteringen ved hjelp av det såkalte delingstallet som direkte avspeiler lengden på den forventede gjenstående levealderen ved tidspunktet for uttak av pensjon. Både forholdstall og delingstall varierer mellom fødselskull og etter det individuelle tidspunktet for uttak av pensjon.

Levealdersjusteringen tar ikke hensyn til kjønnsforskjeller i forventet levealder eller til forskjeller mellom grupper definert ut fra utdanning, yrke og inntekt.

I en overgangsperiode er det lagt inn en begrensning i levealdersjusteringen (beregningen av forholdstallene) slik at at reduksjonen i ytelser mellom to påfølgende årskull maksimalt blir på 0,5 prosentpoeng. For tidligere uførepensjonister gjelder det en (også) foreløpig spesiell skjermingsordning mot levealdersjusteringen slik at effekten bare er halvparten (0,25 prosentpoeng). Argumentet for dette er at personer som ble uføre i yrkesaktiv alder ikke har muligheter for å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe lenger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg