Tjenestepensjon er en pensjonsordning knyttet til arbeidsforholdet og i utgangspunktet betalt av arbeidsgiver.

Offentlig tjenestepensjon

Alle offentlig ansatte er omfattet av offentlig tjenestepensjon med felles regler for opptjening og utmåling av pensjon. Offentlig tjenestepensjon er forankret i tariffavtaler (kommunal sektor) eller i lovgivning (statlig sektor) og endringer i ordningen er gjenstand for forhandlinger mellom partene. Offentlig tjenestepensjon blir levert av Statens Pensjonskasse (statsansatte) eller Kommunal Landspensjonskasse (kommuneansatte). Enkelte større kommuner har egne pensjonskasser. Offentlig ansatte betaler 2 prosent av sin lønn til tjenestepensjonsordningen mens den øvrige finansieringen er dekket av arbeidsgiver. Alderspensjonen utbetales tidlig fra fylte 67 år og den utgjør som hovedregel 66 prosent av sluttlønnen etter 30 års opptjening. Ytelsen samordnes med alderspensjon fra folketrygden.

Offentlige tjenestepensjonsordninger omfatter i tillegg til alderspensjon, uføretrygd og etterlattepensjon. Ved uførhet under 50 prosent (som ikke dekkes av folketrygden) kan den offentlige pensjonskassen betale såkalt usamordnet uførepensjon.

I forbindelse med reformen av folketrygdens alderspensjon ble det innført levealdersjustering av de offentlige tjenestepensjonsordningene og også underreguleringen av løpende pensjon med 0,75 prosentpoeng ble gjort gjeldende for offentlig tjenestepensjon fra 1. januar 2011.

I mars 2018 ble arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor enige om å innføre et nytt system for offentlig tjenestepensjon der opptjeningen skal skje løpende gjennom hele yrkeskarrieren etter samme prinsipper som i den reformerte folketrygden (ny alderspensjon i folketrygden). Den årlige opptjeningsprosenten er på 5,7 prosent av lønn mellom 0 og 7,1 G. For den delen av lønnsinntekten som ligger mellom 7,1 og 12 G er opptjeningsprosenten på 23,8. Den opptjente pensjonsbeholdningen skal ved pensjoneringen omgjøres til en løpende pensjon ved hjelp av folketrygdens delingstall. Den nye ordningen gjelder for ansatte født i 1963 eller senere og opptjeningen starter fra år 2020.

Privat tjenestepensjon

I privat sektor var det inntil 2006 opp til den enkelte arbeidsgiveren å etablere tjenestepensjonsordninger for sine arbeidstakere. Innen privat sektor driver enkelte større virksomheter egne pensjonskasser, mens andre har tegnet kollektive pensjonsavtaler for sine ansatte i private forsikringsselskap. Slike ordninger kan enten være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. Utbetalinger fra disse ordningene samordnes ikke med folketrygdens ytelser.

I Norge ble tjenestepensjon gjort obligatorisk for alle (med noen få unntak) fra 2006 av, gjennom den såkalte OTP-loven. Loven krever at arbeidsgiver som minimum betale 2 prosent av brutto lønn mellom 1 og 12 G til pensjonsordningen. Den maksimale innskuddssatsen er på 7 prosent for lønnsinntekt opp til 7,1G og 25,1 prosent for lønnsinntekt mellom 7,1 og 12 G. Private tjenestepensjonsordninger er fullt fonderte ordninger

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg