Eduard Hanslick, østerriksk musikkritiker og -estetiker. Professor ved universitetet i Wien 1861–95. Særlig kjent for sitt estetiske skrift Vom Musikalisch-Schönen (1854 og senere utgaver), hvor han argumenterte mot innholds- og følelses-estetikken. Han ville rette oppmerksomheten mot de musikalske elementer selv og deres organisasjon, og står således som representant for den såkalte autonomi-estetikk. I nevnte skrift formulerte han den berømte tesen Tönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik. Hanslick var motstander av Richard Wagner og Anton Bruckner og forkjemper for Johannes Brahms' musikk.