Morbærfamilien, tofrøbladet plantefamilie som er nær i slekt med neslefamilien. Trær og busker med melkesaft, spredte blad og enkjønnede, frikronede blomster i rakler eller hoder. Hos noen, som fiken, svulmer blomsterstandens akse opp og blir kjøttfull, hos andre, som morbær, blir blomsterdekkbladene saftige og kjøttfulle. Over 1400 arter i 53 slekter, de fleste i tropene. Mange nytteplanter, som brødfrukttreet, morbærfikentreet, fikentreet og morbærtreet.