Vertsplante er en plante som en annen organisme snylter på. Se parasittisme.