Morbærfikentre, sykomor, adamsfiken, Ficus sycomorus, stort tre i morbærfamilien med gråhvite, spiselige frukter kalt adamsfiken, som er dekket av lyserøde skjell (egyptiske fikener, eselfikener). Vokser i Nord- og Øst-Afrika; det har en meget sterk og holdbar ved som brukes til møbler og redskaper, og som i oldtiden ble brukt til mumiekister.