Med, punktet der to siktelinjer krysser hverandre; også om selve siktelinjene og på sjøen om fiskeplass som ligger i et slikt skjæringspunkt. Brukt i sammensetninger som øyemed, mål og med.