Sjømerker

Sjømerker, eller seilmerker, nyttes til veiledning i navigasjon for skipsfarten i kystfarvann. Normalt er dette kunstige merker som er anbrakt i skipsledene langs kysten og i innseilingsledene til havnene. Bruken av sjømerker må alltid benyttes i sammenheng med sjøkart for sikker seilas.I Norge er det Kystverket som har ansvar for utplassering og vedlikehold av sjømerker, mens IALA (International Association of Lighthouse Authorities) koordinerer standardisering av merkene. Hele artikkelen

Ny artikkel