Sjømerker eller seilmerker er merker som brukes til veiledning i navigasjon for skipsfarten i kystfarvann. Normalt er dette kunstige merker som er anbrakt i skipsledene langs kysten og i innseilingsledene til havnene. Bruken av sjømerker må alltid benyttes i sammenheng med sjøkart for sikker seilas. I Norge er det Kystverket som har ansvar for utplassering og vedlikehold av sjømerker, mens IALA (International Association of Lighthouse Authorities) koordinerer standardisering av merkene. Hele artikkelen