Overettlykter, to fyrlykter, resp. sjømerker eller naturlige merker, som er plassert slik at de, når de holdes overett (dvs. i samme syns- el. siktelinje) viser fri vei gjennom en trang passasje i farvannet. Slike med (friseilingsmed) benyttes mange steder i Norges innenskjærsled, og særlig i innløp til havner.