Fyrvesen og losvesen

Fyr er lys til veiledning for skipstrafikk og anlegg som utsender slikt lys. I 2000 var det i drift 31 fyrstasjoner med fast betjening i Norge. Videre er det 3960 ubemannede fyrlykter, også kalt fyrlamper, 22 radiofyr, 2 tåkesignaler, ca. 13 500 faste og ca. 2000 flytende seilmerker, inkludert 85 lysbøyer av forskjellige typer. Fyr- og merketjenesten i Kystdirektoratet har ansvar for fyrbelysning og seilmerker i Norge. Hele artikkelen

Inneholder 3 kategorier:

Ny artikkel