«Stille» elektrisk utladning, koronautladning, som en svak lysning fra spisser, mastetopper, høyspenningsledninger m.m. Kalles også Sankt Elms ild. Se glimutladning og gassutladning.