Cantus, sang, melodi. Cantus gregorianus, cantus choralis ('koralsang') og cantus planus ('jevn sang'), betegnelse på gregoriansk sang. Med flerstemmighetens oppkomst oppstod betegnelsen cantus figuratus (figuralis) som henspiller på motstemmenes bevegelighet, og cantus mensuratus (mensurabilis) som henspiller på den nøyaktige tidsinndelingen av noteverdiene.