Troktolitt, bergart, en olivingabbro som er nesten fri for pyroksen. Ofte danner olivin små svarte, brune eller grønne flekker i en grå feltspatmasse, derav navnet. Finnes sammen med andre olivinførende bergarter f.eks. på Mørekysten.