frisere (litteratur)

Artikkelstart

Bortsett fra fragmenter av en oversettelse av Salmenes bok (cirka 1200) og en samling bryllupsprekener (1445) består den overleverte litteratur fra middelalderen av lovbøker. Språket i disse lovbøker bærer preg av dikterisk språkbruk, og lovsamlingen Rudolfsboken (1200- eller 1300-tallet) inneholder dessuten en rekke sagaer.

I nyere tid er det bare på vestfrisisk område det har utviklet seg en litteratur på linje med de øvrige europeiske nasjonallitteraturer. På begynnelsen av 1600-tallet skrev Johannes van Hichtum folkelig-realistiske bryllupsdialoger, en sjanger som ble foredlet i en renessanse- og barokkpreget diktning av Gysbert Japiks, frisisk litteraturs store klassiker.

På 1700-tallet gjendiktet Jan Althuysen blant annet Salmenes bok. Først med nasjonalromantikken på 1800-tallet kom en omfattende litterær oppblomstring. Det store verket er Rimen en Teltsjes (1871) av brødrene Halbertsma, et sidestykke til eventyrsamlingene til brødrene Grimm i Tyskland og Asbjørnsen og Moe i Norge. Med nyromantikken i 1890-årene fikk lyrikken sitt gjennombrudd med Pieter Jelles Troelstra.

1900-tallet

Med den såkalte «ung-frisiske bevegelsen» (1915) gjorde symbolismen og impresjonismen sitt inntog med lyrikeren og dramatikeren Douwe Kalma, som også oversatte alle verker av William Shakespeare til frisisk. Fremtredende romanforfattere i mellomkrigstiden er Reinder Brolsma, Simke Kloosterman, Nyckle J. Haisma og Ulbe van Houten. En betydelig lyriker er Obe Postma.

I tiden etter den annen verdenskrig har det vært et rikt litterært liv. Den ledende lyrikeren har vært Douwe Tamminga, mens fremtredende romanforfattere er Ypk fan der Fear, Piter Terpstra, Anne Wadman og Trinus Riemersma. En modernistisk, eksperimentell lyrikk har kommet til uttrykk i tidsskriftet De Tsjerne (Smørkjernen) fra 1946, som fikk sin fortsettelse i Trotwaer (Fortau), et navneskifte som antyder en aksentforskyvning fra agrarkultur til bykultur.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg