Joast Hiddes, 1789–1869, og Tsjalling Hiddes, 1792–1852, nederlandske frisiskspråklige forfattere, brødre. Kjent for sin utgave av Rimen en Teltsjes (1871), viser og fortellinger fra frisisk folkeliv. Eeltsje var lege, hadde studert i Heidelberg og var der kommet i kontakt med den tyske romantikk og brødrene Grimm. Han har den største dikteriske andel i verket, mens broren Joast, som var filolog og prest, hadde ansvaret for det språklige. Verket har betydd mye for frisernes kulturelle selvstendighet (se frisiske bevegelse). Joast arbeidet også med en omfattende latinsk-frisisk ordbok, Lexicon Frisicum (1. bd., 1874), oversatte Matteus-evangeliet til frisisk og gjorde utkast til en moderne frisisk skriftform.