Ertebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien, Aphididae. 3 mm, lysegrønn med lange ben, ryggrør og følehorn. Den lever på unge skudd, blomster og belger. På ert, men også andre belgfrukter, kan saftsugingen svekke plantene når den i tørre perioder opptrer i stort antall.