Lusern, flerårige planter i slekten Medicago i erteblomstfamilien. Bladene er trekoblede, blomstene sitter i korte klaser, og frukten er skrueformet med et hull i midten. Blålusern har blåfiolette blomster og oftest to vindinger i frukten. Den stammer fra Iran (provinsen Media, derav navnet Medicago). Alt tidlig i oldtiden ble den dyrket som fôrplante i Hellas; Aristeides nevner den i sine skrifter ca. 480 f.Kr. Siden har den spredt seg over Europa, dyrkes også i Amerika, der den kalles alfalfa (et sp. ord, oppr. arab.). Gullusern har gule blomster og bare én vinding i frukten, men er ellers meget lik blålusern, som den har lett for å krysse seg med. Lusern har vært prøvedyrket mange steder i Norge, men værlaget så langt mot nord synes ikke å passe godt for den; best passer den i et varmere og tørrere klima.