Furan, fargeløs væske som blir brun ved henstand. Kokepunkt 32 °C. Furan er en heterosyklisk forbindelse med bruttoformelen C4H4O. Finnes i tretjære, men fremstilles industrielt ved dekarbonylering av furfural (som igjen er fremstilt fra sukkerrør) ved hjelp av en palladiumkatalysator. Anvendes f.eks. til fremstilling av pyrrol, tiofen og tetrahydrofuran, som løsemiddel og til flere andre formål.