Vannrådyr, partået klovdyrart i hjortefamilien. Arten har ikke gevir. Bukkens hjørnetenner i overkjeven danner opptil 7 cm lange støttenner. Sommerpelsen er rødbrun, vinterpelsen mattbrun. Kroppslengde opptil 52 cm, vekt 8–14 kg, hanner er størst. Forekommer i sumper, våtmark og gressmark. Utbredt i Kina og Korea. Innført til Storbritannia og Frankrike.