Våk, tettsted i Våler kommune, Østfold, ved Fv. 115 (Moss-)Svinndal-Skiptvet nord for Sperrebotn, en nordgående arm av Vansjø. Tettstedet ble tidligere kalt Teksnes. Boligområde.