Rose Ausländer, rumensk, tyskspråklig lyriker av jødisk familie. Levde 1941–44 skjult i ghettoen i Tsjernovtsy i Ukraina, emigrerte til USA 1946, fra 1963 igjen i Europa. Sammen med Else Lasker-Schüler, Gertrud Kolmar og Nelly Sachs hører hun til de store kvinnelige jødiske lyrikerne i 1900-tallets tyske litteratur. Skrev til å begynne med i et mytisk og mystisk påvirket språk, senere i en ordfattig og knapp stil. Sentrale temaer er barndomserindringer, traumatiske erfaringer om forfølgelse og hjemløshet. Også essayer og gjendiktninger. Gesammelte Werke (7 bd., 1984–88) og Gedichte aus dem Nachlass (1990).