Setesdal, norsk politiker (A). Med i Milorg under krigen, arrestert og dødsdømt, satt i fangenskap i Frankrike (konsentrasjonsleiren Natzweiler i Alsace) og Tyskland 1943–45. Turist- og tiltakssjef i Setesdalsområdet 1964–69. Medlem av Bygland kommunestyre 1951–75, ordfører 1958–60 og 1964–66. Medlem av arbeiderpartiets landsstyre 1965–66. Stortingsrepresentant for Aust-Agder 1965–85, vararepresentant 1958–65. Formann i Norsk-Jugoslavisk Samband 1978–90. Nestleder i Europabevegelsen 1989–91.