Forsvarskomiteen, tidligere en av Stortingets faste komiteer. Forsvarskomiteen ble nedlagt 2009 og slått sammen med Utenrikskomiteen til Utenriks- og forsvarskomiteen.