NNSS, den amerikanske marines første operative navigasjonssatellitt-system. I bruk fra 1969 med Transit, senere også Nova satellitter.