Astronomisk navigasjon, den del av navigasjonslæren som handler om å bestemme et skips eller romfartøys posisjon (bredde og lengde) ved høydemåling av himmellegemer.