Vitenskapelig, som gjelder vitenskap, som benytter seg av vitenskapelige metoder; som gjør bruk av den hypotetisk-deduktiv metode.