Kvinnerett, fag som omfatter de rettsområder som særlig angår kvinner. Er siden 1975 valgemne ved juridisk embetseksamen (nå: mastergrad i rettsvitenskap) ved Universitetet i Oslo.