Johannes Arneson, født i Hjelmeland, norsk forfatter. Lærer og skolestyrer i en rekke år. Under pseudonymet Ola Ryfylking gav han i 1898 ut Fraa ei fjordbygd , en samling "Segner og smaastubbar" , ny utgave 1944 under tittelen Signe Ulladalen, ho er mi og andre sogor. Da han nærmet seg hundre år, vakte han oppsikt med et par livfulle og fengslende minnebøker: År eg minnest, menn eg møtte (1961) og 100 år og minnest mangt (1964).