Fylkesskole, videregående, allmenndannende skole for landsungdom, i tiden 1875–1920 kalt amtsskole. Fylkesskolene ble opprinnelig grunnlagt som en motvekt mot folkehøyskolene, men utviklingen førte til at fylkesskolene og folkehøyskolene mer og mer arbeidet etter de samme linjer. I 1949 ble begge skoleslagene slått sammen under betegnelsen folkehøyskole.