Korporasjon, betegnelse som brukes om alle typer frivillige sammenslutninger, men særlig om de økonomiske. Opprinnelig ble betegnelsen brukt om relativt selvstyrte sammenslutninger dannet på ikke-territoriell basis, som middelalderens håndverkslaug, kjøpmannsgilder og den katolske kirke.