Steinbrudd, sted hvor det tas ut stein for videre bearbeidelse til fasadeplater og bygningselementer, eller for knusing og sikting for anvendelse som byggeråstoff (for eksempel pukk).