Ørsdalen, dalføre i Bjerkreim kommune, Rogaland, i forlengelsen av Ørsdalsvatnet, som skjærer seg nordøstover fra Bjerkreimsvassdragets hovedløp ved Bjerkreim kirkested; 67 innbyggere (2017). Veiforbindelse nordvestover via Austrumdal til Fv. 503, som fører til kommunesenteret Vikeså. I dalen ligger en nedlagt wolframgruve. Det er alpinanlegg på heia mellom Ørsdalen og Austrumdal.