klimagassutslipp

Klimagassutslipp brukes om utslipp til luft av gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Mye av den CO2 som er tilført atmosfæren, kommer fra kull, olje og gass, ofte beskrevet som fossilt brensel fordi dette råstoffet har ligget bortgjemt i bakken i millioner av år. Når dette hentes opp til overflaten og forbrennes, frigjøres store mengder karbon. Dette er menneskeskapte utslipp av klimagasser. Atmosfæren har et naturlig og gjennom jordas historie varierende innhold av CO2, og for eksempel vann (H2O), som også har drivhuseffekt og påvirker klimaet.

Menneskeskapte utslipp av betydning startet med den industrielle revolusjonen og har akselerert sterkt fra rundt midten av forrige århundre, Det er disse klimagassutslippene forskere med stadig større sikkerhet advarer om at bidrar til klimaendringer med alvorlige konsekvenser.

Norske utslipp og utslippskilder

Utslippet av CO2 i Norge økte fra 50 millioner tonn i 1990 til 53,9 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2015. Det er en økning på 1,5 prosent fra 2014. CO2-utslippene økte i 2015 med over 0,8 millioner tonn. Det tilsvarer mer enn hele økningen i de totale utslippene. Økt bruk av naturgass offshore bidrar mest til økningen. Utslipp fra oljeraffinering og kunstgjødselproduksjon bidrar også betydelig.

De største utslippskildene i 2015 var olje og gassutvinning (15,1 prosent), industri og bergverk (12 prosent) og veitrafikk (10,3 prosent). Størst prosentvis økning fra 2014 til 2015 hadde industri og bergverk (3,1 prosent), olje og gassutvinning (2,3 prosent) og oppvarming i andre næringer og husholdninger (2,2 prosent).

Energiforsyning hadde størst prosentvis økning fra 1990 til 2015 (311,3 prosent), men står bare for 1,7 prosent av de samlede utslippene og var ett av to områder som fikk registrert en utslippsnedgang på 0,9 prosent fra 2014 til 2015. Det andre området med mindre utslipp var luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper med mer (-0,3 prosent).

Ved det såkalte Klimaforliket som Stortinget vedtok i 2012, er målet å redusere utslippene til 45 millioner tonn innen 2020. Veitrafikken og petroleumsindustrien må bidra vesentlig, men utslipp må kuttes også på flere andre områder.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg