«Netto null» er et mål om å oppnå null utslipp av klimagasser, enten ved å stoppe alle utslipp eller ved at gjenværende utslipp oppveies på ulike måter.

Faktaboks

Også kjent som

klimanøytralitet, karbonnøytralitet

engelsk: net zero

Utslipp av klimagasser bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Hvis den globale gjennomsnittstemperaturen skal slutte å stige må utslippene av klimagasser stoppes. Dersom det ikke er mulig å stoppe utslippene helt, kan man kompensere gjenværende utslipp ved å fjerne en tilsvarende mengde klimagasser fra atmosfæren. Dette kalles «negative utslipp», og kan oppnås enten ved å øke det naturlige opptaket av CO 2 (for eksempel gjennom skogplanting) eller ved hjelp av teknologi for å fjerne CO2 og lagre den geologisk, såkalt karbonfangst- og lagring (CCS). Når gjenværende klimagassutslipp fullt ut oppveies av «negative utslipp», har man oppnådd netto null-utslipp.

Politiske mål

Parisavtalen fra 2015 etablerer et mål om å holde den globale temperaturstigningen «godt under» 2 °C (togradersmålet), og å tilstrebe å holde den på 1,5 °C. For å oppnå dette sier avtalen at det må oppnås en «balanse mellom utslipp og opptak» av klimagasser i løpet av andre halvdel av århundret. Dette er det samme som et «netto null»-mål på globalt nivå.

For å oppnå Parisavtalens mål har mange land etablert egne mål for når de skal oppnå netto null-utslipp. Blant annet skal EU og USA oppnå netto null-utslipp innen 2050, Kina innen 2060 og India innen 2070.

Nøyaktig hvordan landene definerer «netto null» varierer. Målene kan referere til netto null CO2-utslipp (kalles av og til karbonnøytralitet) eller netto null-utslipp av alle klimagasser (også kalt klimanøytralitet). Det varierer også hvordan landene ser for seg å kompensere for gjenværende utslipp. På globalt nivå kan utslipp bare kompenseres gjennom fjerning av klimagasser fra atmosfæren. For ett enkelt land er det imidlertid også mulig å kompensere for utslipp ved å betale for utslippsreduksjoner eller fjerning av klimagasser i andre land, for eksempel gjennom kvotehandel.

I Norge har regjeringen Støre etablert et mål om netto null klimagassutslipp innen 2050. Det er foreløpig uklart hvordan regjeringen definerer netto null, og hvordan målet skal oppnås. Stortinget har tidligere vedtatt et mål om at Norge skal være «klimanøytral» innen 2030. Dette målet vil sannsynligvis oppnås ved å kompensere for gjenværende utslipp gjennom kjøp av klimakvoter, men dette er foreløpig ikke fastsatt.

Mål i industri og næringsliv

En rekke bedrifter og bransjer har satt egne mål for å oppnå netto null-utslipp. Det er stor variasjon i hvordan disse målene defineres: Noen tar sikte på å redusere eller kompensere utslippene fra egen virksomhet, mens andre også inkluderer utslippene som produktene deres medfører gjennom hele verdikjeden. Noen velger først og fremst å kompensere utslippene gjennom kvotehandel, mens andre legger hovedvekt på å minimere sine egne utslipp.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg