Klimapolitikk

Klimapolitikk er politikk som tar sikte på å håndtere klimaendringer. Dette inkluderer både politikk som skal begrense vår påvirkning på klimaet (for eksempel ved å redusere utslipp av klimagasser) og politikk som skal hjelpe samfunn og natur med å leve med de klimaendringene som skjer (klimatilpasning).Klimapolitikk utformes og gjennomføres på kommunalt, nasjonalt (se artikkel om norsk klimapolitikk) og internasjonalt nivå (se artikkel om Parisavtalen). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Steffen Kallbekken

CICERO Senter for klimaforskning

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 23 artikler:

R

  1. REDD