Arkiv er dokumenter eller informasjon som er skapt eller mottatt av fysiske eller juridiske personer, arkivskapere, som ledd i deres virksomhet. Begrepet arkiv kan også stå for den lokalet hvor arkiv blir oppbevart; den funksjon i en virksomhet som utfører arkivoppgaver, arkivtjeneste; eller et organ som tar imot arkiver fra ulike virksomheter, oppbevarer, forvalter og stiller disse til rådighet for bruk, en arkivinstitusjon.. Hele artikkelen