Næringsmiddelteknologi

Næringsmidler, ifølge næringsmiddellovgivningen (bl.a. lov om tilsyn med næringsmidler (LOV 1933-05-19 nr. 03, Helsedepartementet): «Enhver mat- eller drikkevare, også drikkevann, og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler.» Om næringsinnhold, se matvarer. Forskning og utvikling på området drives bl.a. av Matforsk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Næringsmiddelteknologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 146 artikler: