Næringsmiddelteknologi

Næringsmidler er en samlebetegnelse på matvarer og drikkevarer. Norsk lov definerer næringsmidler som «Enhver mat- eller drikkevare, også drikkevann, og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler.» For å lese om næringsinnhold i ulike næringsmidler, se artikkelen om matvarer. For å lese om offisiell norsk ernæringspolitikk, se ernæring. Hele artikkelen

Ny artikkel