Bioprotein, protein produsert fra oljefraksjoner ved hjelp av bakterier. Proteinet kan brukes i dyre- og fiskefôr, og kan også brukes som tilsetning i menneskeføde.