Okratoksiner er naturlig forekommende giftstoffer som kan finnes i muggent korn, peanøtter, kjøtt, tørket fisk og lignende. De produseres av muggsoppen Aspergillus ochraceus og andre arter innen Aspergillus og Penicillium-slektene og har gitt nyrelidelser hos svin i Danmark hvor giften har forekommet i kraftfôrblandinger. Okratoksiner kan også gi nyreskader hos mennesker og mistenkes for å være kreftfremkallende. Den viktigste formen, okratoksin A, har kjemisk formel C20H18ClNO6.