Bakteriociner er peptider eller proteiner som produseres av bakterier og hemmer vekst av andre, konkurrerende bakterier og mikroorganismer. Enkelte melkesyrebakterier som brukes i startkulturer for produksjon av ulike matvarer, produserer bakteriociner som hemmer uønskede bakterier, for eksempel matforgiftningsbakterien Listeria monocytogenes. Bruk av startkulturer som produserer bakteriocin, kan derfor utnyttes for å bedre den hygieniske kvaliteten i næringsmidler.