ADI-verdi, akseptabelt daglig inntak eller den mengden av et stoff som trygt kan spises uten å gi skadevirkning. ADI-verdi beregnes blant annet for tilsetningsstoffer. Det er innebygd en betydelig risikofaktor i ADI-verdien for å ta hensyn til individuelle variasjoner både i toleranse og i inntak. Selv personer med et meget høyt forbruk av produkter som inneholder et bestemt stoff, skal ikke få i seg mer av stoffet enn ADI-verdien tilsier. ADI-verdier oppgis som regel i mg per kilo kroppsvekt.