Vannbindingsevne, egenskap hos næringsmidler. Når fisk, kjøtt- og bakevarer oppvarmes i forbindelse med tilberedningen, denatureres proteinene, og varene mister sin vannbindingsevne. Vann (kraft, damp) trenger da ut av varen.