Vitenskapsteori

Vitenskap, systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning.Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte for naturvitenskap.Vitenskapen stiller krav om fyllestgjørende bevis for eller begrunnelse av de påstander som fremsettes. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sigurd Tønnessen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 kategorier:

  1. Vitenskapsteoretikere

Inneholder 70 artikler: