Vitenskapsteoretikere

Fagansvarlig

Sigurd Tønnessen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 63 artikler: