Fallibilisme, det syn at absolutt sikkerhet, nøyaktighet og allmenngyldighet aldri er, eller vil være, oppnåelig for menneskelig erkjennelse, verken i eller utenfor vitenskapen og filosofien. Fallibilismen innebærer dermed en tilskyndelse til en viss beskjedenhet på den menneskelige erkjennelses vegne. Historisk stammer den fra den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce, og har en norsk representant i filosofen Arne Næss.