Nyvitalisme, filosofisk retning som i tilknytning til arbeider av Eduard von Hartmann og Hans Driesch hevder at den biologiske utvikling, foruten de fysisk-kjemiske prosesser, også skyldes en spesiell livs- eller vitalfaktor (enteleki). Den representerer derved en antireduksjonistisk oppfatning i biologien. Se vitalisme, reduksjonisme.