Åndsvitenskap, allmenn betegnelse for humanistiske og/eller atferds- og samfunnsvitenskapelige fag i motsetning til naturvitenskapene. Uttrykket stammer fra tysk Geisteswissenschaft, som imidlertid selv er en oversettelse av det engelske moral science, fremdeles brukt ved noen britiske universiteter (Cambridge) om en del ikke-naturvitenskapelige disipliner, for eksempel filosofi. Se vitenskap.